Wydarzenia

Kronika minionych wydarzeń (od 1993 r.)

Rok 1993

Wydarzenia

 • W dniach 20- 21 marca gościliśmy w naszej parafii ks. Bpa dr Gerarda Bernackiego
 • 11 kwietnia 1993 roku powstaje przy parafii pierwszy numer pisma sublokalnego o charakterze historyczno- religijnym BRZESKI PARAFIANIN. (ISSN 1234 – 1797). Zamiar powstania pisma pobłogosławił w czasie wizytacji pasterskiej ks. Bp. Gerard Bernacki.   Pismu patronuje ks. prob. Alojzy Ostrowski. Redakcję tworzą; ks. Józef Cop- teksty religijne, mgr Małgorzata Burek – redaktor parafialny (funkcja koordynująca) i mgr Florian Burek – redaktor techniczny- przygotowanie do druku, zdjęcia i szata graficzna pisma. Pismo wychodzi dzięki pomocy brzeskich sponsorów; Garbarnia, EMA (Kościarnia), Żwirownia oraz innych sponsorów prywatnych.
 • Na terenie parafii Brzezie funkcjonują trzy duże zakłady produkcyjne; Garbarnia, EMA i Żwirownia.
 • Jubileusz 25- lat życia zakonnego Siostry Pauliny Szczepańczyk, Siosty przełożonej w brzeskim klasztorze od września 1990 roku.
 • Maj, w 2 nr Brzeskiego Parafianina rozpoczęto prezentacje twórczości naszego parafianina, na stale mieszkający w Londynie, Jana Darowskiego. „Negatyw”.
 • Diamentowe Gody obchodzili p. Maria i Karol Korzonkowie (60 lat pożycia małżeńskiego) 27 czerwca 1993r.
 • Czerwiec- sierpień, obchody jubileuszowe 50-lecia kapłaństwa ks. Misjonarza Alojzego Niedzieli.
 • 15- lecie pracy duszpasterskiej ks. proboszcza Alojzego Ostrowskiego. na mocy dekretu Ordynariusza Katowickiego z dnia 12 sierpnia 1976 roku proboszcz w brzeskiej parafii.
 • 13 październik 1993 r. – uroczysta Msza św. i poświęcenie  odbudowanej po pożarze szkoły przez Infułata Wiktora Skworca .
 •  110- lecie brzeskiej szkoły. Okolicznościowe wydanie BRZESKIEGO PARAFIANINA poświęconemu w całości szkole i nauczycielom.
 • Grudzień, błogosławieństwo Jana Pawła II dla całej parafii i redakcji pisma Brzeskiego Parafianina: „Błogosławię. Niech się rozwija. Niech służy nowej ewangelizacji”

Rok 1994

Wydarzenia

 • Redakcja BP wydała ilustrowany kalendarz „Brzeskie Krzyże”, gdzie podano historyczne informacje o fundatorach i opiekunach istniejących krzyży w parafii.
 • Marzec, Msza św. z okazji 35-lecia kapłaństwa ks. prob. Alojzego Ostrowskiego.
 • Lipiec, w 11 nr Brzeskiego Parafianina zaprezentowano pierwodrukiem wiersza „Aleja”, brzeskiego poety Jana Darowskiego, na stałe mieszkający w Londynie.
 • Październik, 13 nr Brzeskiego Parafianina poświęcony w całości 600 lat wspólnoty parafialnej (1331 – 1931) mieszkańców Brzezia i Nieboczów.
 • Upadłość „Garbarni” ogłoszona została werdyktem Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia  11 sierpnia 1994 r.; a tym samym ustanowiony został syndyk masy upadłościowej majątku zakładowego.

Rok 1995

Wydarzenia

 • Redakcja Brzeskiego Parafianina wydała ilustrowany kalendarz „Brzeskie Kaplice”, gdzie podano historyczne informacje o fundatorach i opiekunach istniejących kaplicach w Brzeziu.
 • Marzec, 57 młodych z Brzezia przyjmuje bierzmowanie z rak ks. Bp Gerarda Bernackiego w Lubomi.
 • 16 kwietnia Brzeski Parafianin nr 16 podaje do wiadomości wiernych treść Modlitwy o uproszenie łask za przyczyną księdza Jana Schneidera. (Założyciela Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej).
 • 17 maja o godz. 6,10 w kaplicy Sióstr Maryi w Brzeziu odprawiono Mszę św. dla uczczenia 59. rocznicy śmierci S. M. Dulcissimy.
 • „Tu kwiaty nie więdną i światła nie gasną- modlitwa trwa”, artykuł Brzeskiego Parafianina nr 17, który informuje brzeską społeczność parafialną o rozpoczęciu starań o uznanie S. M. Dulcissimy, jej świętobliwego życia.
 • Miejscowy klub sportowy obchodzi 75. rocznicę powstania sportu w Brzeziu. Uroczystości rocznicowe powstania organizacji „SOKOŁA” w Brzeziu (24 październik 1920 r.). Msza św. z okazji 75-lecia klubu sportowego w Brzeziu.
 • Gazyfikacja Brzezia.
 • Specjalny nr Brzeskiego Parafianina dla upamiętnienia 300 lat wspólnoty parafialnej Brzezia i Nieboczów w pogrzebieńskiej parafii (1611- 1911).

Rok 1996

Wydarzenia

 • Redakcja Brzeskiego Parafianina wydała ilustrowany kalendarz „Brzeskie Kaplice”, gdzie podano historyczne informacje o fundatorach i opiekunach istniejących kaplicach w Brzeziu.
 • Marzec, 57 młodych z Brzezia przyjmuje bierzmowanie z rak ks. Bp Gerarda Bernackiego w Lubomi.
 • 16 kwietnia Brzeski Parafianin nr 16 podaje do wiadomości wiernych treść Modlitwy o uproszenie łask za przyczyną księdza Jana Schneidera. (Założyciela Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej).
 • 17 maja o godz. 6,10 w kaplicy Sióstr Maryi w Brzeziu odprawiono Mszę św. dla uczczenia 59. rocznicy śmierci S. M. Dulcissimy.
 • „Tu kwiaty nie więdną i światła nie gasną- modlitwa trwa”, artykuł Brzeskiego Parafianina nr 17, który informuje brzeską społeczność parafialną o rozpoczęciu starań o uznanie S. M. Dulcissimy, jej świętobliwego życia.
 • Miejscowy klub sportowy obchodzi 75. rocznicę powstania sportu w Brzeziu. Uroczystości rocznicowe powstania organizacji „SOKOŁA” w Brzeziu (24 październik 1920 r.). Msza św. z okazji 75-lecia klubu sportowego w Brzeziu.
 • Gazyfikacja Brzezia.
 • Specjalny nr Brzeskiego Parafianina dla upamiętnienia 300 lat wspólnoty parafialnej Brzezia i Nieboczów w pogrzebieńskiej parafii (1611- 1911).
 • Redakcja Brzeskiego Parafianina wydała ilustrowany kalendarz „Jubileusz 90-lecia kościoła w Brzeziu n/Odrą 1906- 1966”
 • Pielgrzymka ks. prob. Ostrowskiego do Ziemi Świętej. 28 stycznia ks. proboszcz odprawia Msze św.  w intencji parafian w 7 miejscach uświęconych wiarą i przebogatą tradycją chrześcijańską.  
 • Marzec, ks. prob. Alojzy Ostrowski przechodzi na rentę.
 • Brzeski Parafianin nr 23 podaje do wiadomości teksty Modlitwy o uproszenie łask za przyczyną siostry Marii Dulcissimy i ks. Jana Schneidera.
 • 4 maja administruje parafią ks. Stanisław Nocoń.
 • 26.maja – Msza św. z okazji 120. rocznicy śmierci ks. Jana Schneidera i 60. rocznicy śmierci S. M. Dulcissimy:- pożegnanie ks. prob. Alojzego Ostrowskiego, – poświęcenie groty fatimskiej, – przedstawienie parafianom nowego proboszcza ks. Antoniego Pieczki. Uroczystościom przewodniczy ks. Bp Gerard Bernacki.
 • 1 czerwca obejmuje urząd proboszcza ks. Antoni Pieczka. Uprzednio, prob. w Zwonowicach.
 • 22 wrzesień, Msza św. z okazji 35-lecia kapłaństwa ks. Pawła Gelnego.
 • Diamentowe Gody obchodzili p. Anna i Jakub Mandrysz (60 lat pożycia małżeńskiego) 13 października.
 • Brzeski kościół otrzymał iluminację od strony południowej i zachodniej.
 • 4  listopada wychodzi specjalny nr Brzeskiego Parafianina w całości poświęcony 90. rocznicy poświęcenia kościoła.
 • 18 listopada odbyła się doniosła uroczystość związana z obchodami 90-tej rocznicy poświęcenia nowego kościoła w Brzeziu. Mszę św. w koncelebrze 11 kapłanów odprawił  Wikariusz Generalny ks. prałata dr Wiktor Skworc. (Obecnie bp Tarnowski)

Rok 1997

Wydarzenia

 • Redakcja Brzeskiego Parafianina wydała ilustrowany kalendarz „Ku upamiętnieniu – 120 rocznicy śmierci ks. Jana Scheidera – 60. rocznicy śmierci s. M. Dulcissimy”.
 • 30 marca , wydanie specjalnego nr Brzeskiego Parafianina w całości poświęconemu ks. Augustowi Weltzlowi, proboszcza z Tworkowa, który przyczynił się do spisania naszej śląskiej historii. Brzeski Parafianin jako pierwszy podał do publicznej wiadomości tłumaczenie z języka niemieckiego opracowanie Józefa Gregora życiorysu i biografii ks. Augusta Weltzla z roku 1908. Z języka niemieckiego tłumaczył Paweł Lokaj, Opracowanie Małgorzata Rother Burek, Przypisami opatrzył Florian Burek.
 • Na uroczystość Wielkiej Nocy, oświetlono wschodnią strony kościoła.
 • 4 czerwca ks. Józef Cop obchodzi 30. rocznicę święceń kapłańskich.
 • Dziękczynnej Eucharystii z okazji 80. rocznicy obecności Sióstr Maryi Niepokalanej w Brzeziu przewodniczył Metropolita Katowicki arcybiskup Damian Zimoń (niedziela 22.06). Poświęcenie tablicy pamiątkowej  arcybiskupa Józefa Gawliny
 • 17 – 18 sierpnia, Peregrynacja Obrazu Jasnogórskiego w naszej parafii. W uroczystości uczestniczy ks. bp Piotr Libera (Późniejszy Sekretarz Generalny Polskiej Konferencji Episkopatu). Ks. bp udzielił Sakramentu Bierzmowania.
 • Wrzesień, Brzeski Parafianin nr 31 dokonał zliczenia naszych babci i prababci w strojach ludowych. Doliczono się 31 kobiet. Ciekawa to lektura, bo analizowano całe Brzezie, ulicami z podaniem wieku naszych babci. 

Rok 1998

Wydarzenia

 • Redakcja Brzeskiego Parafianina wydała ilustrowany kalendarz „Brzeskie Madonny”.
 • W niedzielę 19 kwietnia Bóg wezwał ks. Pawła Gelnego do Siebie. Ks. Paweł Gelny zmarł w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach. Nabożeństwo pogrzebowe odbyło się w kościele św. Krzyża w Siemianowicach, gdzie zmarły pełnił funkcję wikarego. Ceremonie pogrzebowe z udziałem 42 kapłanów odprawił ks. bp Piotr Libera a ciało zostało pochowane na cmentarzu przy brzeskim kościele. 
 • Redakcja BP inspiruje wydanie pierwszej pozycji książkowej o Brzeziu. „Racibórz – Brzezie, topografia legendowa” Autor Beata Kuliś. Wydawca Firma ARNET Sp. z o.o., Druk i oprawa Wydawnictwo PROFIL Racibórz 1998. ISBN 83-909930-0-7
 • Redakcja Brzeskiego Parafianina inicjuje trzydniową (23, 24 i 25 maja) uroczystość z okazji 775. rocznicy pierwszej wzmianki historycznej o Brzeziu. 23 maja -spotkanie animatorów kultury rejonu raciborskiego śladami brzeskich legend , promocja książki Beaty Kuliś. 24 maja- uroczystości kościelne z udziałem ks. infułata Stefana Cichego . Festyn brzeskiej młodzieży szkolnej. 26 maja pod hasłem Rodzinnej Majówki, od godz. 15,30 do 19,00 uroczysta procesja ku czci św. Urbana . Godz. 20.00 Spotkanie Młodych Rodzin przy wspólnym ognisku.
 • 26 września  p. Salomeja i Henryk Stawinoga obchodzili Diamentowe Gody (60 lat pożycie małżeńskiego).
 • 4 października odbyła się akcja zbierania złomu na rzecz Oratorium Młodzieżowego w Pogrzebieniu. Zebrano 16 ton złomu, który w Hucie zamieniono na metalowe konstrukcje na ogrodzenie Oratorium.
 • Wybory do władz Samorządowych: Członkami Rady Powiatu zostali; Małgorzata Burek, Waldemar Swierczek. Członkami Rady Miasta zostali; Marian Gawliczek, Roman Majnusz i Adam Jemczura.

Rok 1999

Wydarzenia

 • Redakcja Brzeskiego Parafianina wydała ilustrowany kalendarz „Obrazy z przeszłości Brzezia”.
 • Redakcja BP inspiruje wydanie drugiej pozycji książkowej o Brzeziu. „Racibórz- Brzezie, Oświata w Brzeziu w XX wieku”. Autor Krystyna Zimerman. Wydawca CompArt Racibórz 1999. ISBN 83-912480. 
 • 18 lutego w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach o godz. 10,00 odbyło się rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym Sługi Bożej S. M. Dulcissimy Hoffmann, któremu przewodniczył metropolita katowicki ks. Abp Damian Zimoń.
 • Wizytacja biskupa Gerarda Bernackiegou progu roku 2000. Wizytacja kanoniczna dekanatu pogrzebieńskiego od 19 lutego do 15 marca, w tym 12 – 13 marca w Brzeziu.
 • 15 czerwca (17 czerwca), spotkanie z Ojcem Świętym w Gliwicach.
 • 70 lat temu (7 września), w roku 1929 z woli Stolicy Apostolskiej ks. Kardynał Adolf Bertram erygował Polską prowincję Sióstr Maryi Niepokalanej w Brzeziu. Kuratorem nowej prowincji zostaje Ks. Józef  Gawlina. 
 • 9 września, w piekarskim szpitalu niespodziewanie odszedł do Boga w wieku 65 lat i 41 roku kapłaństwa emerytowany proboszcz naszej parafii , ks. Alojzy Ostrowski. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Brzeziu, gdzie spoczęły doczesne szczątki na przykościelnym cmentarzu.

Rok 2000

Wydarzenia

 • Redakcja Brzeskiego Parafianina wydała ilustrowany kalendarz „Zmiany w krajobrazie Brzezia”.
 • 2 – 7 kwietnia w parafii odbywają się Misje św. w roku jubileuszowym 2000. (ostatnie Misje św. w Brzeziu 11- 16 marzec 1990 r.)
 • 8 kwietnia proces beatyfikacji Sługi Bożej S. M. Dulcissimy doszedł do momentu, że ks. Arcybiskup Damian Zimoń, metropolita katowicki, polecił przeprowadzenie ekshumacji zwłok z myślą o beatyfikacji. Złożenie trumny Sługi Bożej w nowym grobowcu oraz koncelebrowaną Mszę św. i Słowo Boże wygłosił ks. Abp Damian Zimoń.
 • „Rekwiem” dla pomnikowej „Sosienki” w Brzeziu. 12 marca w godzinach wieczornych trzech miejscowych wyrostków w wieku szkoły podstawowej dokonało zniszczenia wiekowej Sosienki (podpalenie).
 • „EMA – Brzezie” kończy działalność. Na początku b. r. nastąpiło wydzielenie Wydziału Topników i powstała Spółka pracownicza z o. o.. Po okresie postępowania naprawczego w czasie od 17 kwietnia do 30 kwietnia 2001 roku podjęto decyzję o zamknięciu zakładu.
 • 6- 7 lipca Narodowa Pielgrzymka do Rzymu.(30 tyś. Polaków) w której nie zabrakło naszych parafian.
 • 15 sierpnia, XV Światowe Dni Młodzieży, spotkanie z Ojcem Św.  Nie zabrakło młodych z Brzezia.
 • 25 czerwca odbyła się uroczystość 50-lecia ślubów zakonnych Siostry Anny Grygier.
 • 27 października z inicjatywy prezesa raciborskiego Klubu Olimpijczyka „Sokół” obchodzono 80. rocznicę powstania gniazda Gimnastycznego „Sokół” w Brzeziu.
 •  Grudzień, pojawia się problem istnienia Ośrodka Zdrowia w Brzeziu w związku z nowymi wymogami reformy Służby Zdrowia. 

Rok 2001

Wydarzenia

 • Zburzono dom w którym od około 1900r. szkoła realizowała zadania w zakresie przysposobienia do życia. „Kochschula”.  
 • 19 maja obchodzono w Brzeziu 65. rocznicę śmierci Sługi Bożej SM Dulcissimy w której uczestniczył ks. abp Damian Zimoń, który w koncelebrze 30 kapłanów odprawił Mszę św. a przy sarkofagu Sługi Bożej odmówił modlitwę o jej beatyfikację.
 • 115 lat temu Siostry Maryi Niepokalanej rozpoczęły swoją służbę w Raciborzu. Dla upamiętnienia tej rocznicy wydana została książka Małgorzaty Rother Burek „Dom św. Notburgi w Raciborzu w służbie potrzebującym”, Wydawnictwo Św. Krzyża, Opole 2001.
 • Na pomniku Powstańców Śląskich wmurowano tablicę pamiątkową, ku pamięci  pomordowanych w Ostaszkowie w 1940 r. polskich policjantów.
 • 95. urodziny brzeskiego kościoła.
 • Wydano pocztówki dla upamiętnienia; 95-lecia poświęcenia brzeskiego kościoła i 300 lat istnienia brzeskiego ołtarza (ołtarz ten służył w trzech kolejnych kościołach).
 • Utwardzono asfaltem kolejne odcinki dróg w Brzeziu.

Rok 2002

Wydarzenia

 • 20 lutego zmarł ks. Kanonik Józef Cop. Ostatnie 12 lat spędził w Raciborzu- Brzeziu jako kapelan Sióstr Maryi Niepokalanej.
 • W dniu bierzmowania, 6 maja 2002r., w obecności ks. biskupa Gerarda Bernackiego został przedstawiony parafii nowy Kapelan Sióstr Maryi Niepokalanej w Brzeziu ks. Józef Gawliczek.
 • 25 maja oddano do użytku rozbudowany i odremontowany budynek Ochotniczej Straży Pożarnej.
 • Od 1 czerwca powstaje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „ESKULAP” Racibórz- Brzezie, ul. Kapitana S. Myśliwca 9, tel. (0 prefiks 32) 415 08 00.
 • 4 lipca Brzezie obchodziło uroczyście 80-lecie powrotu do Macierzy.
 • Wrzesień, oddanie do użytku odremontowanej świetlicy środowiskowej przy ul. Kapitana S. Myśliwca.
 • 24 października zmarł ks. prob. Antoni Pieczka. W Brzeziu od 1996r. jest administratorem a od 1998r. proboszczem parafii.
 • Przed wyborami samorządowymi dokonano modernizacji odcinka drogi powiatowej w rejonie przystanku autobusowego, między Pogwizdowem a sklepem na zakręcie ul. Pogrzebieńskiej. Założono oświetlenie i dokonano prześwietlenia korony drzew.
 • 27 października odbyły się wybory samorządowe według znowelizowanej Ordynacji Wyborczej. Do Rady Powiatu weszli; Małgorzata Łucja Burek i Marek Bugdol (od niedawna mieszkaniec Brzezia). Do Rady Miasta weszli; Marian Gawliczek i Wiesław Jacheć (od niedawna mieszkaniec Brzezia)
 • 1 grudnia mianowano Dekretem Kurii Biskupiej nowego proboszcza, jest nim ks. Kazimierz Kopeć, były proboszcz z Marklowic koło Wodzisławia .
 • Utwardzono i pokryto asfaltem dalsze odcinki dróg w Brzeziu.

Rok 2003

Wydarzenia

 • 19 stycznia 2003r w parafialnym kościele w Brzeziu odbył się koncert kolęd z udziałem chórów: z Pogrzebienia z dyrygentem Ewy Burek, chór z Pawłowa z dyrygentem  Maria Hercok oraz gospodarze, chór z Brzezie z dyrygentem Aleksandry Gamrot. Występy uatrakcyjniły popisy dziecięcych  zespołów z Brzezia (Gwiazdeczki i Sosienki) oraz młodzieżowy zespół z Pogrzebienia.
 • 29 marca 2003r Dekanalne Dzień Skupienia dla parafialnych Zespołów Charytatywnych w Lyskach.
 • 780-lecie wzmianki o Brzeziu. 17 maja 2003 r. odbyła się uroczystość nadania brzeskiemu Ośrodkowi Zdrowia im. Sługi Bożej Dulcissimy.
 • 780-lecie wzmianki o Brzeziu. 24 maja 2003 r. Spotkanie z historią, uroczyste spotkanie twórców, badaczy regionalnych z młodzieżą powiatu Raciborskiego. W programie prezentacje twórców przez młodzież gimnazjalną oraz spotkanie z historią Brzezia.
 • 2 sierpnia 2003r w 25 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II Zespół Charytatywny przy parafii w Brzeziu zorganizował wycieczką do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej. W grupie znalazły się też osoby z DPS-u z Notburgii
 • Grudniowy numer Brzeskiego Parafianina odnotował obchody 120-lecia brzeskiej szkoły oraz zaprezentował osobiste spotkania ludzi z Brzezia z Ojcem Świętym.

Rok 2004

Wydarzenia

 • 22 kwietnia 2004r. Sistry Maryi Niepokalanej w Brzeziu obchodzą swoje 75-lecie powstania Katowickiej  Prowincji SMN. W uroczystościach w kościele przy Domu Prowincjonalnym w Katowicach uczestniczą parafianie z Brzezia.
 • 27 czerwca 2004r. Klasztor SMN  obchodził swoje 150 lecie postania Zgromadzenia, na uroczystościach we Wrocławiu była również delegacja z Brzeskiej parafii.
 • Zespół  charytatywny w 17 lipca  zorganizował „Starszym parafianom” wycieczkę do Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Turzy Śląskiej. W pielgrzymce uczestniczyła grupa mieszkańców DPS-u z Domu św. Notburgi a ks. kapelan z Notburgi odprawił  Mszę świętą.
 • 9 września br. w Muzeum Raciborskim zainaugurowano uroczystości obchodów roku 40. rocznicy śmierci Abpa Józefa Gawliny. W latach 1929 – 32 był w Brzeziu Kuratorem klasztoru SMN, dokonał przebudowy klasztoru, wybudował kaplicą w której rozpoczęto odprawianie codziennej Eucharystii.
 • 30 października 2004r odbył się pogrzeb wieloletniego stomatologa w Brzeziu śp Henryka Kraska.
 • 1 grudnia 2004r odbył się pogrzeb ks Alojzego Niedzieli, naszego parafianina, kapelana AK w Powstaniu Warszawskim, Honorowego Kawalera Polonia Mater Nostra Est. Pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie w Grobowcu Księży Misjonarzy. W gronie licznych delegacji nie zabrakło parafian z Brzezia.
 • 8 grudnia odbyła się uroczystość 150. jubileuszu w Brzeskim kościele parafialnym przy licznym udziale parafian i Sióstr Maryi Niepokalanej.
 • W dniu 13 grudnia odbył się pogrzeb zmarłej Siostry Marii Barbary Koteckiej, która przeżyła 94 lata.
 • Zespół charytatywny przy parafii w Brzeziu zorganizował ósme już spotkanie opłatkowe dla naszych Seniorów, na którym zespół z Domu Pomocy Społecznej „Dom św. Notburii” z Raciborza przedstawił pantomimę o życiu św. Notburgii. Spotkanie odbyło się w lokalu „Finezja”.
 • Na Boże Narodzenie rozpoczęły grać brzeskie kuranty z myślą o zbliżającym się w 2006 roku jubileuszowym – 100-lecia kościoła parafialnego w Brzeziu.

Rok 2005

Wydarzenia

 • Coroczny koncert kolęd został odwołany w związku z postępującą chorobą Jana Pawła II.
 • W parafialnym kościele, w okresie choroby i śmierci Jana Pawła II przy z jego popiersiu można było zapalić znicze i odprawić indywidualne modlitwy za Jana Pawła II.
 • W  dniu uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II ks. Kapelan Józef Gawliczek odprawił uroczystą Mszę św. z udziałem ks. proboszcza w kaplicy klasztornej w Brzeziu.
 • W 18 maja, dzień urodzin Sługi Bożego Jana Pawła II oraz Dzień śmierci Sługi Bożej SM Dulcissimy na placu kościelnym posadzono z tej okazji krzew róży.
 • 8 kwiecień 2005r Rzym, pogrzeb Ojca Świętego Jana Pawła II. Relacje w Brzeskim Parafianinie z udziału parafian z Brzezia. Czuwanie na placu Długosza w Raciborzu parafian z Brzezia.
 • 9.06.2005r Dzieci z Brzeskiego przedszkola biorą udział w konkursie na pomnik Jana Pawła II. (II i III miejsca dla naszych dzieci)
 • W 17 września 2005r.w Brzeskim kościele odbył się koncert pt.” Bogu i Ojczyźnie” z udziałem solistki Marii Meyer, aktorki teatru z Chorzowa oraz brzeskiego chóru; opracowanie muzyczne; Aleksandry Gamrot. Opracowanie literackie; Beata Kuliś. Organizatorem koncertu była redakcja „Brzeskiego Parafianina”. Koncert w Brzeziu odbył  się w ramach obchodów 40. rocznicy śmierci Abpa Józefa Gawliny.
 • W 3 października br. redakcja „Brzeskiego Parafianina” uczestniczy w uroczystej Mszy św. na Monte Cassino, którą odprawił ks Abp Szczepan Wesoły, opiekun polskiej emigracji w Rzymie. W czasie Mszy św. poświęcono Urnę z ziemią z grobu Abpa Józefa Gawliny z przeznaczeniem dla klasztoru w Brzeziu.

Rok 2006

Wydarzenia

 • W tym roku w dniach 22-29 marca 14 osób z naszej parafii bierze udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej organizowaną przez siostry klasztoru w Pogrzebieniu. W Bazylice Bożego Grobu, przed Grobem Pańskim odbyła się Msza św., w której parafianie modlili się w intencji naszej parafii w Brzeziu.
 • Pierwszy numer „BP(67)z 16 kwietnia” w roku 2006 prawie w całości został poświęcony S.M. Dulcissimie z okazji obchodzonych w tym roku uroczystości 70-ciolecia rocznicy śmierci Błogosławionej Siostry.
 • W dniu 6 maja 2006r o godz.15,00 w brzeskim kościele pw. Ap. Mateusza Macieja Mszą św. rozpoczęto uroczystość zainicjowaną przez Józefa Świerczka odsłonięcia i poświęcenia kamiennego obelisku ku czci Józefa Eichendorffa w brzeskim lesie, w miejscu w którym w 1907 roku został postawiony z okazji 50-tej rocznicy śmierci poety. Nowy obelisk będzie upamiętnia więc w przyszłym roku 150 rocznicę śmierci poety okresu romantycznego na naszym terenie.
 • W dniu 7 maja 2006r , przed uroczystą sumą o godz. 10,00 Abp Damian Zimoń odsłonił i poświęcił urnę z ziemią z grobu Abpa Józefa Gawliny z Monte Cassino. Urną umieszczono na zewnętrznych murach klasztoru. Abp Gawlina jest budowniczym klasztornej kaplicy, w której od tego czasu w klasztorze codziennie odprawiana jest Eucharystia. W dniu 3 października 2006r na Monte Cassino, obecny opiekun emigracji polskiej Abp Szczepan Wesoły, odprawił Mszę św. i poświęcił urny; pod przyszły pomnik Abpa Gawliny a druga z inicjatywy „Brzeskiego Parafianina” została darowana klasztorowi SMN w Brzeziu.
 • W dniu 7 maja 2006r o godz. 10,30 metropolita górnośląski Abp Damian Zimoń odprawił Mszę św. w intencji beatyfikacji Sługi Bożej S.M. Dulcissimy w związku z 70. rocznicą śmierci. Uroczystość uświetnił krakowski teatr Hagiograf przedstawiając spektakl pt. „Dwie siostry”. Część nieoficjalna odbyła się w lokalu „Finezja”. Abp-powi spodobały się uroczystości organizowane przez Brzeski siostry z klasztoru SMN bo zabawił w Brzeziu dlużej.
Free Worldwide Shipping

Aliquam sit amet nibh ultrices, scelerisque lorem eget, posuere urna.

30 days back quarantee

Aliquam sit amet nibh ultrices, scelerisque lorem eget, posuere urna.

Secure Checkout

Aliquam sit amet nibh ultrices, scelerisque lorem eget, posuere urna.

What Clients Say

a great place to show best opinions

"I would also like to say thank you to all your staff. Rife WP Theme has completely fulfill our expectations."
Dana Bailey
Designer
"I don't always clop, but when I do, it's because of Rife. Thank you so much for your help. I use Rife often."
David Larsen
developer
"I would gladly pay over 600 dollars for Rife. Rife was worth a fortune to my company. Rife is the great webtool."
Mary Wells
Journalist

New Season Sale! Up to 70%